Personale

Klinikken har personale med forskellig sundhedsfaglig baggrund for at kunne bistå ved undersøgelser såvel som servicering af patienterne i klinikken.

 

I vores sekretariat har vi Anne Tychsen og Karina Müller. De vil hjælpe fortrinsvist med betjening ved telefon og ved skranken, fx ved tidsbestilling eller medicinbestilling. I sekretariatet kan gives korte enkle svar på undersøgelser, men ved behov for mere uddybende forklaring eller prøvesvar i mere komplekse tilstande bør foregå direkte med læge i telefontiden kl 8-8.55.

 

Vi har sygeplejerske Sanne Jertrum ansat til varetagelse af sygeplejefaglige konsultationer. Disse omfatter hovedsagligt kronikerkontroller for fx forhøjet blodtryk, sukkersyge og KOL, men Sanne har også erfaring indenfor fx sårpleje og vaccinationer.

 

Ydermere har vi Grethe Walther og Vicki Jeggesen ansat som klinikassistenter. De forestår prøvetagning og forskellige kliniske undersøgelser, men også mindre kliniske procedurer som enkelstående konsultationer.