Læger

 

Læge Grith Eckhoff
Grith Eckhoff er speciallæge i Almen Medicin.
Læge Thomas Berthou
Thomas Berthou er speciallæge i Almen Medicin
Autoriseret søfartslæge under Søfartsstyrelsen i DK samt på Færøerne.Thomas Berthou har løbende honoreret samarbejde i rådgivnings- eller forskningsøjemed med enkelte medicinalvirksomheder, og dette er er indberettet lovpligtigt til lægemiddelstyrelsen. Der er IKKE tale om samarbejde som vedrører ordination af specifikke produkter i klinikken.

En aktuel opgørelse over samarbejdet kan ses på:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/sundhedspersoners-tilknytning-til-virksomheder/lister-over-tilknytning-til-virksomheder/apotekere,-laeger,-sygeplejersker-og-tandlaeger/

Læge Susanne Smits
Speciallæge i Almen Medicin Susanne Smits.
Uddannelsesansvarlig tutorlæge
Facharzt für Algemeinmedizin fra Tyskland.
Medlem af Kommunallægelige Udvalg
Næstformand for Praktiserende Lægers Organisation, Tønder